برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

سطوح استقرار مبل‏ها-تعادل ميز

از آنجا كه مبلمان اطاق‏هاي پذيرائي بصورت‏هاي مختلف امكان‏پذير است از ذكر يك يك سطوح استقرار مبل‏ها صرفنظر شده و فقط بذكر اندازه‏هاي اطاق‏هاي پذيرائي ميپردازد اطاق‏هاي پذيرائي نبايد از اندازه‏هاي ذيل كوچكتر باشند : ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

آزمون استاتيك روي ميز-آزمون ديناميكي روي صندلي-آئين كاربرد سطوح لازم جهت مبلمان آپارتمان‏هاي مسكوني

100 صفحه ميز را بايد بر روي دو تكيه‌گاه با طولي معادل عرض صفحه ميز و با مقطع سه گوش و به فاصله 800 ميلي‌متر قرار داده و بارمتمركزي دروسط دوتكيه‌گاه روي بلوك چوبي با ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

طبقه‌بندي انواع ميز و صندلي-ويژگي‌هاي ميز-ويژگي‌هاي صندلي

طبقه‌بندي انواع ميز و صندلي 4-1     ميزهاي كنفرانس از نظر كاربردي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 4-1-1       دسته اول ميزهايي هستند كه از چهار طرف مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 4-1-2       دسته دوم ميزهايي هستند كه ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

تاريخچه استاندارد مبلمان-فرآيند توليد مبلمان

استاندارد «مبلمان  – ميز و نيمكت – ويژگي‌ها» نخستين‌ بار در سال 1351 تهيه شد.اين استانداردبراساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييدكميسيون‌هاي مربوط براي دومين‌بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در يكصد و دوازدهمين اجلاسيه ادامه مطلب…