شغل های صنعتی

انواع آسانسور

آسانسوردستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ، بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

زراعت گیاهان صنعتی-گلرنگ

زراعت گیاهان صنعتی-گلرنگ خصوصیات گیاهی: گلرنگ گیاهی است با نام علمی Carthamus tinctorius L . از تیره مرکبه ( compositae) و با اینکه ظاهراً شبیه خار زرد می باشد اما بصورت علف هرز در نمی آید . گلرنگ گیاهی است بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

سنسورها و کنترلهای صنعتی

سنسورها و کنترلهای صنعتی       استراتژی تولید فعلی سیستمهای ساخت  را بر حسب سنسورها ،محرکها ، افکتورها ، کنترلی ها و حلقه های کنترلی تعریف می کند . سنسورها وسیله برای  جمع آوری  اطلاعات از عملیات تولید و بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

تاریخچه ای کوتاه بر صنعت نشر در ایران

تاریخچه ای کوتاه بر صنعت نشر در ایران صنعت نشر کتاب در ایران (که با صنعت نشر روزنامه تفاوت دارد)، بدون آنکه بخواهیم وارد جزئیات امر شویم، به‌طورکلی قدمتی صد ساله دارد و مرکزیت آن هم در پایتخت محسوس است. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

طراحی صنعتی چیست ؟

همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی چرا طراحی صنعتی ؟ در دنیای امروز و بویژه در کشورهای صنعتی، روند طراحی صنعتی و تمامی گرایشهای وابسته به آن چه از نظر شیوه و چه از نظر ابزار دچار تحولاتی بس بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل