برای محاسبه سالن تولید ابتدا مساحت دستگاه ها و با توجه به خصوصیت کاری هر دستگاه فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه و محصول خروجی دستگاه، مانور اپراتور، تعمیرات و نگهداری و . . . بر آورده شده وبه مساحت خالص دستگاه ها افزوده می گردد. این جمع, مساحت مورد نیاز هر دستگاه را بیان می کند0

سپس با در نظر گرفتن تعداد دستگاه مورد نیاز جمع کل مساحت هر نوع ماشین محاسبه می شود. برای کارهای غیر ماشینی مانند مساحت میز کار و محوطه مورد نیاز نیز به  همین صورت محاسبه می گردد.

جمع مساحت های فوق در عدد 5/2 ضرب می شود .این عدد مساحت کل سالن تولید می باشد که جمع کل سالن 500 متر مربع می باشد.

 

بخش اداری به منظور های مختلف مثل اداره کارخانه، ارائه سرویس به مشتریان و طرف های قرارداد تأمین مواد و . . . در کارخانه ها احداث می شود. در صنایع کوچک ساختمان اداری متمرکز و معمولاً  در معرض دید یعنی در قسمت جلوی اولین ساختمان بعد از در ورودی کارخانه می باشد. و سطح زیر بنای ساختمان های اداری بیش از 120 متر مربع می تواند پاسخگوی 20 نفر پرسنل اداری باشد.

فضای مورد نیاز برای یک مدیر ارشد 30 تا 50 متر مربع در نظرگرفته می شود این ابعاد با توجه به فضای پرت محاسبه و اعلام شده است.

الف) برق مورد نیاز خط تولید

برق مصرفی خط تولید بخش عمده ای از برق مورد نیاز کارخانه می باشد . برق مصرفی خط تولید 800 کیلو وات می باشد

ب) برق مورد نیاز تأسیسات

اساسی ترین قسمت برق، تأسیسات است که تقریباً همه دستگاه های اصلی خط تولید نیاز به برق دارند از طرفی برق، تأمین کننده انرژی مربوط به سایر تأسیسات و همچنین روشنایی کارخانه خواهد بود وبرق مصرفی قسمت تأسیسات 10 کیلو وات  می باشد.

ج) برق روشنایی ساختمان ها و محوطه

به منظور برآورد برق مورد نیاز ساختمان ها تخمینی از مقدار برق بر حسب مساحت ساختمان ها زده می شود برای هر متر مربع زیر بنای سالن تولید، ساختمان های اداری رفاهی و خدمات به طور متوسط 20وات برق در نظر گرفته می شود و همچنین برای هر متر مربع مساحت انبار ها و تأسیسات 10وات منظور می گردد بنابراین52 کیلو وات توان الکتریکی در نظر گرفته می شود و همچنين جهت كارهاي تهويه نيز روزانه 50 كيلووات در نظر گرفته مي شود. همچنين براي تهويه 50 كيلووات به طور روزانه در نظر گرفته شده است.