از آنجا كه مبلمان اطاق‏هاي پذيرائي بصورت‏هاي مختلف امكان‏پذير است از ذكر يك يك سطوح استقرار مبل‏ها صرفنظر شده و فقط بذكر اندازه‏هاي اطاق‏هاي پذيرائي ميپردازد اطاق‏هاي پذيرائي نبايد از اندازه‏هاي ذيل كوچكتر باشند : ( از نظر ابعاد و طرز استقرار به استانداردهاي موجود از قبيل نويفرت مراجعه شود) .

3 – 1 – اطاقهاي پذيرائي با غذاخوري :

در آپارتمان هاي  4 نفره  حداقل  22 متر مربع

در آپارتمان هاي  5 نفره    حداقل    25 متر مربع

در آپارتمان هاي  6 نفره    حداقل    30 متر مربع

3 – 1 – 1 – اطاق هاي پذيرائي بدون غذاخوري

اطاق هاي پذيرائي بدون غذاخوري بايد حداقل 18 متر مربع مساحت داشته باشند و در اينصورت بايد سطح استقرار جهت غذاخوري در جاي ديگري پيش بيني شود.

3 – 2 – غذاخوري : سطح استقرار غذاخوري بستگي به وضع خانوادگي داشته ولي حداقل بايد براي 4 نفر كافي باشد.

3 – 2 – 1 – مبلمان غذاخوري بايد بصورت اطاق مستقلي انجام شود و از آن ميتوان بعنوان اطاق پذيرائي دوم و يا اطاقي جهت كارهاي ديگر خانه داري از قبيل خياطي و غيره نيز استفاده كرد.

سطوح استقرار براي كمدهاي لباس هاي رو و زير و ملحفه ها ميتوانند خارج از اطاق بچه ها در جاي ديگري غير از پذيرائي پيش بيني شوند.

3 – 6 – كمد ديواري – در داخل هر آپارتمان ميبايستي بتعداد كافي كمد ديواري تعبيه گردد. ( در داخل يا مجاورت اطاق هاي خواب )

3 – 6 – 1 – هر آپارتمان ميبايستي يك انباري بمساحت كافي در داخل يا خارج فضاي مفيد باشد ( حداقل 6 متر مربع باشد)

3 – 6 – 2 –  سطح استقرار جهت كمد وسائل نظافت آپارتمان بايد داراي ابعاد 60 * 50 سانتيمتر و يا حداقل مساحت 0/25 متر مربع باشد ( در صورت امكان در مجاورت سرويس هاي بهداشتي )

3 – 6 – 3 – چنانچه انباري موجود كافي نباشد ميتوان با ايجاد سقف كاذب در نقاط مناسب آپارتمان سطح بيشتري را ( تا %2 سطح آپارتمان ) ايجاد كرد .

3 – 7 – راهروها – راهروي ورودي  هر آپارتمان بايد داراي جالباسي بعرض حداقل 100 سانتيمتر باشد.

بار گسترده 500 نيوتني به ابعاد 40*40سانتي­متر در گوشه­هاي سطح رويه ميز که يک يا دو ضلع آن مماس با لبه­هاي رويه ميز باشد وارد مي کنيم بايد تعادل ميز پايدار مانده و پايه­ها از زمين جدا نگردد.

7-2        آزمون استاتيك رويه ميز

روي صفحه ميز بار متمرکز استاتيک 500 نيوتني با راس بار دهنده و با سطح تقريبي 06/0 مترمربع يا با ابعاد تقريبي (2/0 * 3/0) متر به مدت 24ساعت را در وسط صفحه ميز وارد مي­نمائيم، به­طوريكه نيرو يا حركت نداشته باشد، نبايد هيچگونه تغييري در وضعيت پايه ها و اتصالات ايجاد شود.

7-3        مقاومت ريل کشوها

در هريک ازکشوهاي بزرگ بارگسترده 200 نيوتني و درکشوهاي کوچک 100 نيوتني قرار دهيد. به­وسيله دستگاهي که به دستگيره کشو متصل است به تعداد500 مرتبه کشو را كاملاً باز و بسته نماييد نبايد هيچگونه خرابي يا انحنايي در ريل ها مشاهده گردد و کشوها بايد روي ريل­ها به طور عادي ومعمولي حرکت نمايد.

7-4        آزمون رواني كشو فايل­ها

چنانچه هر يك از كشو ها با بار گسترده­اي مطابق بند 7-3 پر شده باشد، نيروي لازم جهت بيرون كشيدن كامل كشو، 5/4 نيوتن براي كشوهاي بزرگ و دو نيوتن در مورد كشوهاي كوچك خواهد بود.

7-5       چسبندگي رنگ قسمت­هاي فلزي

به­وسيله شانه­اي كه تيزي تيغه­هاي آن مشابه تيغ صورت تراش وفواصل تيغه ها ، 5/1ميلي متر مي­باشد و يا هر وسيله ديگر بر روي سطح رنگ شده­اي در دو جهت عمود بر هم يازده شيار در هر جهت كه فقط لايه رنگ راقطع نمايد بوجود آوريد ،سپس روي مربع هاي ايجاد شده يك قطه نوار چسب نوع سه ام1 شماره 250 به طول 10سانتي متر و عرض5/1سانتي متر در جهت رنگ شده بچسبانيد وبا يك  غلتك لاستيكي روي آن بكشيد، پس از نيم ساعت لبه نوار چسب را تحت زاويه 45 درجه كه محور اصلي نوار باسطح رنگ شده بسازد ،بلند كنيد و نوار چسب را تحت همين زاويه خيلي سريع ازروي مربع­ها بكنيد،پس از كندن نوار نبايد بيش از 5 درصد مربع هاي كوچك واقع در زير نوار چسب از سطح فلز رنگ شده جدا شوند.

7-6       چسبندگي رنگ قسمت هاي چوبي

پس ازانجام آزمون طبق بند6-5 ، بعد ازكندن نوارچسب نبايد بيش از5 درصد مربع ها از جا كنده شود.

7-7       سختي رنگ

نوك مداد 6H را با مداد تراش تيز كنيد و با فشار متعادل دست و تحت زاويه 45درجه با سطح فلز رنگ شده روي آن بكشيد،در سطح فلز رنگ شده ، نبايد خراشي ايجاد شود.

7-8        مقاومت در مقابل آب جوش

مقدار 250 ميلي ليتر آب مقطري كه در حال جوشيدن است روي سطح چوبي رنگ شده بريزيد و صبر كنيد تا خنك شود سپس روي سطح چوب را خشك كنيد،نبايد تغيير رنگ يا اثر رنگ يا لكه ونرم شدگي رنگ وغيره ايجاد شود.

 

8         نمونه برداري

تا 50 عدد از يك بهر 2 عدد و در ازاي هر 200 عدد اضافي يك عدد به تعداد نمونه ها اضافه شود.

9             نشانه­گذاري

موارد زير با استفاده از بر چسب بايد در محل مناسبي كه قابل ديدن باشد درج گردد.

–  نام توليدكننده و علامت تجاري آن

كد مربوط به محصول يا سري ساخت و تاريخ توليد

ذكر عبارت «ساخت ايران»