طبقه‌بندي انواع ميز و صندلي

4-1     ميزهاي كنفرانس از نظر كاربردي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

4-1-1       دسته اول ميزهايي هستند كه از چهار طرف مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

4-1-2       دسته دوم ميزهايي هستند كه به صورت مجتمع چيده مي‌شوند وحداكثر از سه طرف مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

4-1-3       دسته سوم ميزهايي هستند كه براي تلفيق با ميزهاي تحرير و يا بجاي آن به كار مي‌روند. در اين نوع ميزها حداقل اندازه‌هاي مفيد، مطابق ميزهاي گروه اول مي‌باشند.

4-2     طبقه‌بندي صندلي‌هاي ميز كنفرانس

4-2-1       صندلي بدون دسته

4-2-2       صندلي دسته‌دار

صفحات رويه ميزكنفرانس بايد ازصفحات چوبي باروكش طبيعي يا مصنوعي باشد و جنس روكش‌هاي زير و رويه صفحات بايد يكسان باشند تا مانع تابيدگي صفحه شوند.

يادآوري – ويژگي‌هاي صفحه رويه ميز كنفرانس بايستي مطابق استاندارد ملي ايران شماره 3578 «ويژگي‌هاي سطح رويي ميز چوبي» باشد.

5-1-2       درصورت استفاده از قيد در زير صفحه ميز، قيدها بايد كمينه به اندازه 3 سانتي‌متر از لبه‌ها فاصله داشته باشد.

5-1-3       پايه ميز : پايه ميز را مي‌توان از چوب ماسيو و يا از قطعات فلزي تهيه نمود.

يادآوري – جهت جلوگيري از سر و صدا و افزايش اصطكاك پايه‌ها با زمين و تنظيم ارتفاع ميز بايد از ته پايه‌هاي تنظيم پلاستيكي يا لاستيكي و يا تلفيقي از آن‌ها با فلز كه قابل تنظيم باشند استفاده گردد.

5-1-4       ارتفاع ميز : ارتفاع ميزها برحسب نوع كاربرد آن‌ها و درصورتي كه پايه تنظيم در بسته‌ترين حالت خود قرار گيرد بايد 2 ± 75 سانتي‌متر باشد.

5-1-5       ابعاد ميز : ابعاد ميز با توجه به كاربرد انواع ميزهاي كنفرانس و وضع چيدن آن‌ها در كنار يكديگر بايد كمينه طول ميز براي هر نفر 65 سانتي‌متر و عمق آن كمينه 45 سانتي‌متر باشد.

نشيمنگاه بايد 10 تا 4 درجه شيب رو به عقب داشته باشد.

5-2-3       پشتي صندلي بايد داراي انحنايي به عمق 4 تا 3 سانتي‌متر باشد.

5-2-4       زاويه پشتي نسبت به افق بايد 100  تا 95 درجه باشد.

5-2-5       پروفيل‌هاي فلزي : براي اسكلت صندلي مي‌توان از پروفيل‌هاي فلزي با ضخامت كمينه 8/1 ميلي‌متر استفاده نمود.

يادآوري – براي ميزهاي كنفرانس مي‌توان از صندلي‌هاي گردان مطابق با استاندارد شماره 5040 «صندلي‌هاي اداري – مقررات عملكرد و روش‌هاي آزمون» استفاده نمود.

5-2-6       درصورت انجام آزمون ديناميك روي صندلي طبق بند 5-2 نبايد هيچگونه تغييري در پايه‌هاي صندلي و كف نشيمنگاه ، اتصالات و قسمت‌هاي قابل تنظيم به وجود آيد.

5-2-7       درصورت انجام آزمون ديناميك طبق بند 5-3 نبايد هيچگونه تغييري در پشتي صندلي و اتصالات مربوطه مشاهده شود.