• فضا به گونه اي باشد كه محدوده استفاده براي هر شخص تعريف شده باشد.
  • مكاني براي قرارگيري وسايل روي ميز وجود داشته باشد.
  • ابعاد ميز و صندلي مطابق با اصول ارگونومي باشد.
  • فرم ميز و صندلي با ديگر المانهاي موجود در فضا هماهنگ باشد.
  • رنگ و نور محيط و دكور داخلي به گونه اي باشد كه مشتري را ترغيب به خوردن غذا كند.
  • بر روي ديوارها تابلوهاي رنگين نصب شود.
  • فضاي پيشخوان كاملاً از محيط مجزا باشد.
  • آشپز خانه از ديد مشتري دور باشد.
  • ميز به گونه اي طراحي شود كه قابليت قرارگيزي در كنار هم دارا باشد.
  • متريال انتخابي به گونه اي باشد كه تميز كردن آن راحت باشد.