شغل های صنعتی

انواع آسانسور

آسانسوردستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ، بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

زراعت گیاهان صنعتی-گلرنگ

زراعت گیاهان صنعتی-گلرنگ خصوصیات گیاهی: گلرنگ گیاهی است با نام علمی Carthamus tinctorius L . از تیره مرکبه ( compositae) و با اینکه ظاهراً شبیه خار زرد می باشد اما بصورت علف هرز در نمی آید . گلرنگ گیاهی است که بصورت بوته ای استوار رشد می کند . میوه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

سنسورها و کنترلهای صنعتی

سنسورها و کنترلهای صنعتی       استراتژی تولید فعلی سیستمهای ساخت  را بر حسب سنسورها ،محرکها ، افکتورها ، کنترلی ها و حلقه های کنترلی تعریف می کند . سنسورها وسیله برای  جمع آوری  اطلاعات از عملیات تولید و فرایند های در حال انجام هستند . دراکثر موارد، سنسورها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

تاریخچه ای کوتاه بر صنعت نشر در ایران

تاریخچه ای کوتاه بر صنعت نشر در ایران صنعت نشر کتاب در ایران (که با صنعت نشر روزنامه تفاوت دارد)، بدون آنکه بخواهیم وارد جزئیات امر شویم، به‌طورکلی قدمتی صد ساله دارد و مرکزیت آن هم در پایتخت محسوس است. این امر تقریباً در تمام کشورهای دیگر نیز مصداق دارد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

انقلاب صنعتی یعنی چه؟

روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان   جامعه و صنعتی شدن”   قرار است من در مورد جامعه و صنعتی شدن نظرم را بگویم. به بیان دیگر تاثیر صنعتی شدن بر جامعه را بررسی کنم.   وقتی در مورد جامعه حرف می زنم عمده تمرکز من بر روی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

طراحی صنعتی چیست ؟

همه چیز درباره رشته مهندسی طراحی صنعتی چرا طراحی صنعتی ؟ در دنیای امروز و بویژه در کشورهای صنعتی، روند طراحی صنعتی و تمامی گرایشهای وابسته به آن چه از نظر شیوه و چه از نظر ابزار دچار تحولاتی بس شگرف شده است. از جمله این تغییرات میتوان بکارگیری گسترده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

چکش نرم یا چکش پلاستیکی

چکش نرم یا چکش پلاستیکی: جنس این چکشها از کائوچو یا پلاستیک فشرده می باشد و بنام چکشهای نرم معروف هستند به دلیل اینکه این چکشها ضربه را روی اجسام پخش نموده و از ترک خوردگی آنها در اثر ضربه وارده به وسیله چکش جلوگیری می کنند. غالباً برای میزان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
شغل های صنعتی

وسایل برقی

بی شک رویکرد صنعتی از جمله فرگردهایی است که به ناچار غافله ی توسعه می باید از آن عبور کند. واضح است در گذر از آن مرحله، حفظ صنایع موجود و دستیابی به سطحی از توانمندی صنعتی که بتواند اهداف توسعه را محقق سازد امری الزامی است و این امر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل