مقالات و پایان نامه ها

سطوح استقرار مبل‏ها-تعادل ميز

از آنجا كه مبلمان اطاق‏هاي پذيرائي بصورت‏هاي مختلف امكان‏پذير است از ذكر يك يك سطوح استقرار مبل‏ها صرفنظر شده و فقط بذكر اندازه‏هاي اطاق‏هاي پذيرائي ميپردازد اطاق‏هاي پذيرائي نبايد از اندازه‏هاي ذيل كوچكتر باشند : ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

آزمون استاتيك روي ميز-آزمون ديناميكي روي صندلي-آئين كاربرد سطوح لازم جهت مبلمان آپارتمان‏هاي مسكوني

100 صفحه ميز را بايد بر روي دو تكيه‌گاه با طولي معادل عرض صفحه ميز و با مقطع سه گوش و به فاصله 800 ميلي‌متر قرار داده و بارمتمركزي دروسط دوتكيه‌گاه روي بلوك چوبي با ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

طبقه‌بندي انواع ميز و صندلي-ويژگي‌هاي ميز-ويژگي‌هاي صندلي

طبقه‌بندي انواع ميز و صندلي 4-1     ميزهاي كنفرانس از نظر كاربردي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: 4-1-1       دسته اول ميزهايي هستند كه از چهار طرف مورد استفاده قرار مي‌گيرند. 4-1-2       دسته دوم ميزهايي هستند كه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ساختمان واحد تولید-ساختمانهای خدمات اداری و پشتیبانی-انرژی برق

برای محاسبه سالن تولید ابتدا مساحت دستگاه ها و با توجه به خصوصیت کاری هر دستگاه فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه و محصول خروجی دستگاه، مانور اپراتور، تعمیرات و نگهداری و . . . ادامه مطلب…

By 92, ago